Thứ Ba, ngày 15/10/2019 19:11 PM (GMT+7)
Lãi đầu tư chứng khoán "bốc hơi" 91%, thu nhập nhân viên KienLongbank "dẫm chân tại chỗ"

Lãi đầu tư chứng khoán "bốc hơi" 91%, thu nhập nhân viên KienLongbank "dẫm chân tại chỗ"1

6 tháng đầu năm ghi nhận lãi thuần từ mua bán chứng khoán đầu tư trong 6 tháng giảm 91%, chỉ còn gần 7 tỷ đồng, chi phí hoạt động...