Thứ Ba, ngày 23/07/2019 22:43 PM (GMT+7)
Mẫu nhí ở Việt Nam: Học phí 100 triệu đồng, cát xê diễn chỉ 100 ngàn đồng

Mẫu nhí ở Việt Nam: Học phí 100 triệu đồng, cát xê diễn chỉ 100 ngàn đồng

Đi chụp mẫu cả buổi chỉ nhận được 100 ngàn đồng tiền cát xê là câu chuyện của những mẫu nhí thời nay.