Chủ Nhật, ngày 18/08/2019 17:59 PM (GMT+7)
Ma cà rồng phố Atlas: Kẻ sát nhân không bao giờ bị bắt

Ma cà rồng phố Atlas: Kẻ sát nhân không bao giờ bị bắt

Ma cà rồng không có thật. Tuy nhiên, trong triệu triệu người ngoài kia, đâu đó vẫn tồn tại một “nhân chủng” có những phẩm chất...