Thứ Tư, ngày 16/10/2019 10:10 AM (GMT+7)
Nên gọi Surface Duo là loại thiết bị nào thì hợp lý?

Nên gọi Surface Duo là loại thiết bị nào thì hợp lý?

Đó là một thiết bị có màn hình gập lại, hỗ trợ thực hiện cuộc gọi… nhưng lại chỉ được Microsoft gọi là “điện thoại”.