Thứ Sáu, ngày 13/12/2019 17:04 PM (GMT+7)
Bí ẩn không lời giải về lăng mộ của Alexander Đại đế

Bí ẩn không lời giải về lăng mộ của Alexander Đại đế

Alexander Đại đế (356 - 323 trước Công Nguyên) là con trai của Quốc vương Macedonia Philip II. Ngay sau khi lên ngôi (năm 336...