Thứ Hai, ngày 20/05/2019 11:42 AM (GMT+7)
Hoàng hậu nước Việt duy nhất cầm quân đánh giặc là ai?

Hoàng hậu nước Việt duy nhất cầm quân đánh giặc là ai?

Bà Phạm Thị Uyển - vợ Mai Thúc Loan - được cho là hoàng hậu duy nhất trong lịch sử nước ta từng cầm quân đánh giặc.