Thứ Bảy, ngày 25/01/2020 05:37 AM (GMT+7)
Samsung công bố màn hình 1 tỉ màu, tràn 3 cạnh, độ phân giải 4K

Samsung công bố màn hình 1 tỉ màu, tràn 3 cạnh, độ phân giải 4K

Màn hình Samsung UHD LU28R550 có độ quang phổ trải rộng lên đến 1 tỉ màu hỗ trợ tối ưu hóa về màu sắc.