Thứ Sáu, ngày 17/08/2018 21:51 PM (GMT+7)
Bán trang sức vàng bạc hay xe sang Mercedes dễ có lời hơn?

Bán trang sức vàng bạc hay xe sang Mercedes dễ có lời hơn?

Với mức thu nhập của người dân và số lượng trung lưu tại Việt Nam ngày càng tăng cao, tiềm năng của lĩnh vực kinh doanh này đang...