Thứ Năm, ngày 27/06/2019 09:26 AM (GMT+7)
Hoàng đế quyền lực và tàn bạo Chu Nguyên Chương chỉ sợ mỗi... vợ

Hoàng đế quyền lực và tàn bạo Chu Nguyên Chương chỉ sợ mỗi... vợ

Nhiều sử gia khẳng định, một người thô lỗ và ít học như Chu Nguyên Chương có thể sáng lập nên thời thịnh trị Hồng Vũ đầu nhà Minh...