Thứ Sáu, ngày 21/06/2019 00:14 AM (GMT+7)
Đất Trung Quốc máu chảy thành sông, Đại Việt tọa sơn quan hổ đấu

Đất Trung Quốc máu chảy thành sông, Đại Việt tọa sơn quan hổ đấu1

Cuộc chiến Nam Tống - Nguyên Mông kéo dài hơn bốn thập niên là một trong những cuộc chiến dai dẳng và có quy mô lớn nhất, đẫm máu...