Thứ Hai, ngày 27/05/2019 08:32 AM (GMT+7)
Vợ xinh đẹp của danh tướng Triệu Vân là… em gái Mã Siêu?

Vợ xinh đẹp của danh tướng Triệu Vân là… em gái Mã Siêu?

Hầu như không có ghi chép đáng tin cậy nào về ai là vợ chính thức của danh tướng Triệu Vân thời Tam Quốc. Còn theo lưu truyền...