Thứ Sáu, ngày 24/05/2019 23:00 PM (GMT+7)
Bổ nhiệm Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Bổ nhiệm Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Ông Vũ Văn Tiến, Tổng biên tập Tạp chí Mặt trận, vừa được bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng ban Tuyên giáo Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc...