Thứ Hai, ngày 14/10/2019 17:46 PM (GMT+7)
Mở thầu dự án đập dâng 1500 tỷ, hơn nửa số doanh nghiệp "bỏ cuộc chơi"

Mở thầu dự án đập dâng 1500 tỷ, hơn nửa số doanh nghiệp "bỏ cuộc chơi"1

Sáng 17/6, trước sự giám sát của đại diện các cấp ngành liên quan tỉnh Quảng Ngãi, BQL dự án đầu tư xây dựng các công trình giao...