Thứ Hai, ngày 20/01/2020 04:11 AM (GMT+7)
Mỹ - Trung lành ít, dữ nhiều

Mỹ - Trung lành ít, dữ nhiều

Quan hệ Mỹ - Trung trên thực tế xung khắc nhau là cơ bản trong khi thoả hiệp nhau chỉ do tình thế bắt buộc.