Thứ Sáu, ngày 06/12/2019 15:16 PM (GMT+7)
Đại chiến Syria: Mỹ xóa sạch dấu vết

Đại chiến Syria: Mỹ xóa sạch dấu vết

Liên minh Mỹ đã phá hủy kho đạn dược của chính mình để lại ở Syria trong khi rút lui, Đại tá Miles Cuggins thông báo.