Thứ Ba, ngày 18/06/2019 08:22 AM (GMT+7)
Ai hậu thuẫn tân chủ tịch Lương Thị Cẩm Tú tại Eximbank khi nhóm cổ đông NamABank rút lui?

Ai hậu thuẫn tân chủ tịch Lương Thị Cẩm Tú tại Eximbank khi nhóm cổ đông NamABank rút lui?1

Những giao dịch thỏa thuận cổ phiếu EIB rất lớn trên thị trường chứng khoán trong thời gian gần đây đang cho thấy sự rút thoái vốn...