Thứ Tư, ngày 19/06/2019 20:15 PM (GMT+7)
Ông Nguyễn Duy Hưng sắp rời vị trí CEO của SSI

Ông Nguyễn Duy Hưng sắp rời vị trí CEO của SSI

Năm 2019 sẽ là năm cuối cùng Công ty CP Chứng khoán SSI thông qua tờ trình phê chuẩn cho Chủ tịch HĐQT kiêm chức vụ Tổng Giám đốc,...