Thứ Sáu, ngày 15/11/2019 23:11 PM (GMT+7)
Hậu duệ Nguyễn Trãi giúp chúa Nguyễn, nhiều lần chặn đứng chúa Trịnh

Hậu duệ Nguyễn Trãi giúp chúa Nguyễn, nhiều lần chặn đứng chúa Trịnh

Vào giai đoạn đất nước xảy ra cuộc nội chiến giữa Đàng Trong và Đàng Ngoài, đã có 7 lần giao tranh lớn xảy ra. Các đời chúa Nguyễn...