Thứ Tư, ngày 22/05/2019 08:15 AM (GMT+7)
Ra chính sách nhiều, nhưng chính sách đã đi vào cuộc sống hay chưa?

Ra chính sách nhiều, nhưng chính sách đã đi vào cuộc sống hay chưa?1

“Chúng tôi mong muốn mở ra Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2019 để lắng nghe nhiều hơn từ khu vực kinh tế tư nhân. Chúng ta đề...