Thứ Sáu, ngày 24/01/2020 13:10 PM (GMT+7)
Ông Lê Đăng Dũng: "Cần có cơ chế đầu tư mạo hiểm đúng nghĩa chấp nhận mạo hiểm"

Ông Lê Đăng Dũng: "Cần có cơ chế đầu tư mạo hiểm đúng nghĩa chấp nhận mạo hiểm"1

“Chúng tôi mong muốn có cơ chế đầu tư mạo hiểm theo đúng nghĩa chấp nhận mạo hiểm chứ không phải đầu tư dự án với một loạt thủ tục...