Thứ Sáu, ngày 24/01/2020 18:44 PM (GMT+7)
“Thứ 6 đen tối” với Thế Giới Di Động của ông Nguyễn Đức Tài

“Thứ 6 đen tối” với Thế Giới Di Động của ông Nguyễn Đức Tài

Giảm sâu kỷ lục trong phiên giao dịch ngày 28/11 sau khi thông báo phát hành cổ phiếu ESOP cho cán bộ, nhân viên trong công ty và...