Thứ Năm, ngày 20/02/2020 09:14 AM (GMT+7)
Nghệ An: Bầu 2 Phó Chủ tịch UBND tỉnh mới

Nghệ An: Bầu 2 Phó Chủ tịch UBND tỉnh mới1

Sáng 11/11, tại kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVII đã bầu bổ sung 2 Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Theo đó ông Hoàng Nghĩa Hiếu -...