Thứ Hai, ngày 27/01/2020 15:31 PM (GMT+7)
Tinh gọn bộ máy ở Bộ NNPTNT: Giảm 100 đầu mối tại các viện, trường

Tinh gọn bộ máy ở Bộ NNPTNT: Giảm 100 đầu mối tại các viện, trường

Trong năm 2019, Bộ NN&PTNT đã thực hiện sát nhập, giảm hơn 100 đầu mối tại các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ.