Thứ Sáu, ngày 06/12/2019 12:32 PM (GMT+7)
Ông Nguyễn Đình Cung: “Hãy để doanh nghiệp lớn bằng tài năng thực của họ”

Ông Nguyễn Đình Cung: “Hãy để doanh nghiệp lớn bằng tài năng thực của họ”

Ngày doanh nhân Việt Nam 13/10 với ông Nguyễn Đình Cung, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương, là một...