Thứ Sáu, ngày 22/11/2019 00:16 AM (GMT+7)
“Ngũ Long” Lương Sơn Bạc: Người làm vua, kẻ chết thảm

“Ngũ Long” Lương Sơn Bạc: Người làm vua, kẻ chết thảm

Ở một bài viết trước, Dân Việt đã điểm qua kết cục của 8 đầu lĩnh ngoại hiệu dính tới chữ Hổ của Thủy hử. Toàn bộ Bát Hổ đều chết...