Chủ Nhật, ngày 23/02/2020 12:18 PM (GMT+7)
Đường Tăng niệm vòng kim cô trừng phạt Tôn Ngộ Không với nội dung gì?

Đường Tăng niệm vòng kim cô trừng phạt Tôn Ngộ Không với nội dung gì?

Quan Âm Bồ Tát đã dạy cho Đường Tăng cách niệm vòng kim cô để có thể chế ngự được Tôn Ngộ Không. Vậy, đã bao giờ bạn thắc mắc nội...