Thứ Năm, ngày 21/11/2019 13:33 PM (GMT+7)
Quy mô buổi lễ Nhật hoàng qua đêm với nữ thần Mặt trời

Quy mô buổi lễ Nhật hoàng qua đêm với nữ thần Mặt trời

Nhật hoàng Naruhito sẽ thực hiện nghi lễ quan trọng có truyền thống hàng ngàn năm vào tối ngày 14.11 và đây là nghi thức cuối cùng...