Chủ Nhật, ngày 15/12/2019 21:10 PM (GMT+7)
Sự thật kinh ngạc thế giới cõi âm của Ai Cập cổ đại

Sự thật kinh ngạc thế giới cõi âm của Ai Cập cổ đại

Nền văn minh Ai Cập cổ đại có quan niệm độc đáo về thế giới cõi âm. Theo họ, cái chết chỉ là sự chuyển tiếp từ cuộc sống ở trần...