Thứ Ba, ngày 28/01/2020 19:45 PM (GMT+7)
Tái cơ cấu nông nghiệp: Sắp xếp công ty nông, lâm nghiệp- Khai phá nguồn lực 2 triệu ha đất

Tái cơ cấu nông nghiệp: Sắp xếp công ty nông, lâm nghiệp- Khai phá nguồn lực 2 triệu ha đất

Hơn 15 năm thực hiện Nghị quyết số 28 của Bộ Chính trị về tiếp tục sắp xếp, đổi mới nông, lâm trường quốc doanh; 5 năm thực hiện...