Thứ Hai, ngày 14/10/2019 13:48 PM (GMT+7)
Vụ "xẻ thịt" bãi biển Đồ Sơn: Kiot cho thuê chiếm 80% bãi biển

Vụ "xẻ thịt" bãi biển Đồ Sơn: Kiot cho thuê chiếm 80% bãi biển

10 điểm làm dịch vụ cho thuê ô, ghế (khoảng 300 ô và 600 ghế nằm) do Trung tâm Dịch vụ và Phát triển du lịch Đồ Sơn quản lý, đầu...