Thứ Tư, ngày 13/11/2019 20:05 PM (GMT+7)
Thiếu niên nhặt được đao của Sở Bá Vương và trở thành bá chủ Tam Quốc là ai?

Thiếu niên nhặt được đao của Sở Bá Vương và trở thành bá chủ Tam Quốc là ai?

Thời xưa, sau mỗi trận chiến lớn, rất nhiều thanh kiếm và đao sẽ bị bỏ lại trên chiến trường. Chúng bị chôn vùi trong đất như một...