Thứ Năm, ngày 18/07/2019 05:46 AM (GMT+7)
SBIC dự kiến lỗ 2.884 tỷ, DATC tiếp tục “gánh” 20.614 tỷ đồng nợ phải thu

SBIC dự kiến lỗ 2.884 tỷ, DATC tiếp tục “gánh” 20.614 tỷ đồng nợ phải thu

Trong bối cảnh Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy (SBIC) – Công ty mẹ, đặt mục tiêu lỗ trước thuế 2.884 tỷ đồng trong năm 2018,...