Thứ Sáu, ngày 06/12/2019 13:42 PM (GMT+7)
Bảng giá 2020 Honda SH mới nhất, tăng hơn 6 triệu so với SH cũ

Bảng giá 2020 Honda SH mới nhất, tăng hơn 6 triệu so với SH cũ

Chỉ ngay từ giá đề xuất, 2020 Honda SH đã cao hơn hẳn so với giá đề xuất của SH thế hệ cũ từ 3-6 triệu đồng cho thấy SH càng ngày...