Thứ Năm, ngày 21/11/2019 15:58 PM (GMT+7)
Người con Việt 70 năm khao khát tìm lại cha Nhật dù bị tai biến

Người con Việt 70 năm khao khát tìm lại cha Nhật dù bị tai biến

Bị tai biến 5 lần, lần nào ông Đỗ Mẫn cũng 'tai qua nạn khỏi', vợ ông bảo 'chắc chưa tìm được bố nên ông ấy cố gượng'.