Thứ Bảy, ngày 07/12/2019 17:16 PM (GMT+7)
Thành Cát Tư Hãn xóa sổ Đế quốc Khwarezmia: Giết hại 4 triệu người

Thành Cát Tư Hãn xóa sổ Đế quốc Khwarezmia: Giết hại 4 triệu người

Hai lần cử sứ giả đến đều bị Đế quốc Khwarezmia xử tử, Thành Cát Tư Hãn lệnh san bằng vương quốc này, chó mèo cũng không tha. Theo...