Thứ Sáu, ngày 18/10/2019 16:22 PM (GMT+7)
"Cuộc chiến" siêu ứng dụng: Mở rộng dịch vụ chưa đủ mà còn phải... thông minh

"Cuộc chiến" siêu ứng dụng: Mở rộng dịch vụ chưa đủ mà còn phải... thông minh

Các nền tảng siêu ứng dụng đang không chỉ chạy đua về mức độ phong phú và sẵn sàng thử nghiệm dịch vụ mới, mà còn đang hơn thua...