Thứ Năm, ngày 21/11/2019 11:01 AM (GMT+7)
Về Sin Suối Hồ xem người Mông làm du lịch, tuyệt vời, ai cũng mê

Về Sin Suối Hồ xem người Mông làm du lịch, tuyệt vời, ai cũng mê

“Ở bản Sin Suối Hồ mấy năm gần đây, nhà nhà làm du lịch, người người làm du lịch. Người dân trong bản sống đoàn kết, thân thiện và...