Thứ Sáu, ngày 18/10/2019 03:27 AM (GMT+7)
Đưa “Siêu uỷ ban” 2,3 triệu tỷ đồng thành “gà đẻ trứng vàng” nhờ tài sản trong dân

Đưa “Siêu uỷ ban” 2,3 triệu tỷ đồng thành “gà đẻ trứng vàng” nhờ tài sản trong dân1

Theo ĐBQH Lê Công Nhường, cần thiết kế một số điều luật để huy động tài sản của nhân dân, rồi chuyển đổi thành trái phiếu, cổ...