Thứ Năm, ngày 23/01/2020 06:06 AM (GMT+7)
Galileo Galilei – Những tác phẩm và Cái chết

Galileo Galilei – Những tác phẩm và Cái chết

Stephen Hawking đã nói: “Galileo - Có lẽ hơn bất kỳ một người riêng biệt nào, chịu trách nhiệm về sự khai sinh khoa học hiện đại”....