Thứ Sáu, ngày 17/01/2020 21:32 PM (GMT+7)
Bí mật quân sự: Những khẩu súng máy kỳ lạ nhất của Liên Xô

Bí mật quân sự: Những khẩu súng máy kỳ lạ nhất của Liên Xô

Tạp chí National Interest của Mỹ đã viết về các mẫu thử nghiệm bất thường vũ khí tự động của Liên Xô, mà không bao giờ được đưa...