Thứ Sáu, ngày 21/06/2019 00:13 AM (GMT+7)
Về “chung nhà” với PAN, nhiều doanh nghiệp nông nghiệp, thực phẩm… "hồi sinh"

Về “chung nhà” với PAN, nhiều doanh nghiệp nông nghiệp, thực phẩm… "hồi sinh"1

Sau khi được M&A bởi PAN (Công ty CP Tập đoàn PAN - The PAN Group, HoSE: PAN) của ông Nguyễn Duy Hưng, nhiều doanh nghiệp (DN)...