Thứ Tư, ngày 20/11/2019 16:58 PM (GMT+7)
Giao kèo thế kỷ 'chiếc lồng vàng' của Mỹ ở Trung Đông

Giao kèo thế kỷ 'chiếc lồng vàng' của Mỹ ở Trung Đông1

Palestine sẽ không chấp nhận kế hoạch của chính quyền Mỹ nhằm giải quyết xung đột giữa Palestine và Israel, người Palestine không...