Thứ Hai, ngày 21/08/2017 17:20 PM (GMT+7)
Tăng thuế xăng lên 8.000đ: Bộ chưa trình, Hiệp hội đã đề xuất với Chính phủ?

Tăng thuế xăng lên 8.000đ: Bộ chưa trình, Hiệp hội đã đề xuất với Chính phủ?1

Dù dự thảo tăng thuế BVMT của Bộ Tài chính còn chưa trình Chính phủ, song ông Phan Thế Ruệ - Chủ tịch Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam...