Thứ Ba, ngày 22/01/2019 22:23 PM (GMT+7)
Trả lời ứng xử "trật tủ", Phan Thị Mơ vẫn đăng quang Hoa hậu Đại sứ Du lịch?

Trả lời ứng xử "trật tủ", Phan Thị Mơ vẫn đăng quang Hoa hậu Đại sứ Du lịch?

Thay vì nhận được câu hỏi liên quan đến nội dung về du lịch, sinh thái, thiên nhiên, văn hoá khi tham gia cuộc thi Hoa hậu Đại sứ...