Thứ Bảy, ngày 25/01/2020 06:23 AM (GMT+7)
Con trai nguyên Chủ tịch Quảng Nam giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy

Con trai nguyên Chủ tịch Quảng Nam giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy

Ông Lê Trí Thanh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam vừa được Tỉnh ủy Quảng Nam bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam nhiệm kỳ...