Thứ Tư, ngày 18/09/2019 00:04 AM (GMT+7)
Công bố quyết định bổ nhiệm nhân sự của Thủ tướng tại Văn phòng Chính phủ

Công bố quyết định bổ nhiệm nhân sự của Thủ tướng tại Văn phòng Chính phủ

Vụ trưởng Vụ Kinh tế tổng hợp, Văn phòng Chính phủ được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm Văn phòng...