Thứ Ba, ngày 23/07/2019 23:30 PM (GMT+7)
Cách tuyển voi oai hùng trong sử Việt thời chúa Nguyễn

Cách tuyển voi oai hùng trong sử Việt thời chúa Nguyễn

Nhà Nguyễn được coi là có một trong những hệ thống tượng binh mạnh mẽ bậc nhất thời bấy giờ. Vậy làm sao họ chọn và đào tạo được...