Thứ Hai, ngày 09/12/2019 08:55 AM (GMT+7)
Cựu danh thủ Thể Công Đặng Phương Nam lộ lý do dứt tình Viettel FC

Cựu danh thủ Thể Công Đặng Phương Nam lộ lý do dứt tình Viettel FC1

Sau 13 năm tận hiến trong màu áo CLB Quân Đội (1996) rồi tới Thể Công (1998) và Thể Công Viettel sau này, Đặng Phương Nam đã giã...