Thứ Bảy, ngày 23/11/2019 01:52 AM (GMT+7)
Xót xa hoàn cảnh chủ nhiệm phim 'Gạo nếp gạo tẻ' bị ung thư đại tràng

Xót xa hoàn cảnh chủ nhiệm phim 'Gạo nếp gạo tẻ' bị ung thư đại tràng

"Nghề chủ nhiệm, bất lực với kinh phí chữa chạy. Vân chỉ dám kêu gọi các bạn trong ê-kíp nhà gạo mà thôi. Hãy giúp bạn ấy trong khả...