Thứ Sáu, ngày 15/11/2019 12:52 PM (GMT+7)
Phố đèn đỏ Amsterdam nổi tiếng bị giải tán, gái mại dâm vẫn cố thủ ở lại

Phố đèn đỏ Amsterdam nổi tiếng bị giải tán, gái mại dâm vẫn cố thủ ở lại1

Nữ thị trưởng đầu tiên của thủ đô Hà Lan tuyên bố sẽ giải tán phố đèn đỏ nổi tiếng Amsterdam nhưng hàng trăm hàng trăm gái mại dâm...